Mountains

יצירת והובלת פרויקטים ושותפויות עם הממשלה

פעמים רבות, טכנולוגיה חדשה, ארגון או חברה המעוניינים לעבוד בישראל יבחרו לייצר שותפויות עם הממשלה הן לצורך פיילוט והוכחת היתכנות והן לצורך חדירה לשוק תוך עיצוב הרגולציה הממשלתית יחד עם הרגולטורים. 

בניגוד לחברות שניסו להיכנס לישראל ונקלעו לעימותים עם הממשלה, ישנן חברות שבחרו ב-"דרך המלך" של שיתוף פעולה. למשרדנו ניסיון ייחודי בעיצוב והפעלת מיזמים משותפים עם ממשלת ישראל, הנשען על היכרות ייחודית עם הסביבה הרגולטורית והחוקית בישראל, רשת קשרים מפותחת בקרב נבחרי ציבור ופקידים בכירים במשרדי הממשלה, הבנה של צרכי הממשלה, צרכי המגזר הפרטי והגופים הציבוריים השונים וניסיון רב ואיכותי במציאת מיזמים שהם בבחינת WIN-WIN לכל הצדדים. 

אנו דוגלים במיזמים המקדמים חדשנות טכנולוגית, ייעול השירותים הציבוריים, שקיפות והסרת חסמים ביורוקרטיים. פעילותנו מציבה אותנו בחוד החנית של יישום 'פרדיגמת  שיתוף הפעולה', לצד ממשל חכם המבקש לייעל את השירות לאזרח באמצעות הענקת שירותים חברתיים וציבוריים איכותיים, פשוטים ומדויקים המקדמים את השוק החופשי או המגזר החברתי. 

כחלק מתהליך בחינת ויצירת שיתופי פעולה מסוג זה אנו משתמשים בתהליך אסטרטגי סדור שפיתחנו בהצלחה לבחינת נקודות ההשקה של האינטרס הציבורי עם האינטרסים הנקודתיים של השחקנים השונים, ביסוס התועלת החברתית הנוצרת בעזרת כלים מחקריים איכותיים ויצירת תכניות עבודה סדורות וברורות להטמעת המיזמים ושיתופי הפעולה תוך היכרות עם האתגרים של הרגולציה והחקיקה בישראל.

 

אנו מאמינים שהממשל הישראלי אומנם מקרטע מאחור במדדים רבים של שירות לציבור ושימוש בכלים טכנולוגיים יעילים; אולם, אופייה הייחודי של "אומת הסטארט-אפ" ושינויים מבניים ופרסונליים במשרדי הממשלה בעשור האחרון יצרו קרקע פורייה ופתיחות גבוהה ליישום טכנולוגיות חדשות בתוך הממשל ולשיתופי פעולה טכנולוגיים עם חברות פרטיות. 

חברות, ארגונים וגופים ציבוריים או פרטיים המבקשים לייצר מהלכים נועזים בישראל אשר יש להם קשר לרגולציה ולזירה הציבורית מוזמנים לפנות אלינו על מנת שנבחן יחד איתם את האפשרות של פעולה יחד עם המדינה בפעולה אסטרטגית חכמה ויעילה.