Mountains

ייעוץ רגולטורי בישראל

הרגולציה הישראלית מורכבת ובנויה במשטר ייחודי של תקנים, תקנות ונהלים. אנו מלווים ארגונים וחברות פרטיים או ציבוריים המבקשים להכיר ולהתחבר  אל  הסביבה הרגולטורית בה הם פועלים, או אותה הם מבקשים לשנות,  כך שיוכלו להגשים את יעדיהם ומטרותיהם. 

למשרדנו ניסיון עשיר בייעוץ וליווי בתחום הרגולטורי בישראל, ואנו פועלים תחת קוד אתי ותפיסות ערכיות מובהקות. אנו מאמינים בכלכלת שוק חופשי, פישוט וצמצום רגולציה כך שתאפשר יוזמה חופשית והצלחה עם כמה שפחות חסמים בפני יוזמות, טכנולוגיות ועסקים. 

 

גופים ציבוריים, סקטורים עסקיים, בעלי עסקים ואחרים המבקשים לפעול בישראל נדרשים לניתוח והבנה ייחודיים של הרגולציה המקומית. בישראל ישנם 200 גופי רגולציה, בעוד בהולנד ישנם 12 ובאוסטרליה 80 בלבד. נתון זה לבדו ממחיש עד כמה סבוכה, לצערנו, הרגולציה הישראלית ועד כמה ההבנה שלה לעומק והיכרות איכותית עם הגופים השונים עשויים להיות לשון המאזניים בהצלחת חדירת טכנולוגיה, מיזם או רעיון לשוק הישראלי. 

 

אנו מלווים סקטורים עסקיים וציבוריים מגוונים ומסייעים להם להפחית חסמים רגולטוריים וחסמי כניסה שמקורם במדיניות הישראלית. בין שאר הנושאים בהם אנו מטפלים: חסמי ייבוא הנגרמים בשל מערך התקינה המסורבל בישראל, חסמים הקשורים ברישוי ופיקוח על עסקים, החדרת מוצרים חדשים להם עוד לא קיימת תקינה או נוהל מסודר ועוד. 

 

בבואנו להפחית רגולציה או להטמיע רגולציה חכמה ואיכותית יותר, אנו מבצעים יחד עם הלקוח סקירת עומק של המצב הקיים, כולל התקנות, החקיקה והנורמות הרגולטוריות הנהוגות במשרדי הממשלה ובגופי הפיקוח השונים, מכינים תכנית אסטרטגית חכמה, מנסחים רגולציה אידיאלית אותה נשאף להחיל במקום הקיימת ומלווים את הלקוח עד להצלחה.